Zorgkundige / graduaat verpleegkunde (HBO5) via afstandsonderwijs

De opleiding met een job combineren? Na 1,5 jaar kan je als zorgkundige aan de slag. Na vier jaar ben je helemaal klaar voor een carrière als verpleegkundige.

Lees de volledige infobrochure

Klik hier om de volledige brochure te lezen!
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

Afstandsonderwijs in een notendop

 • Vierjarige opleiding die bestaat uit acht modules (elke module duurt een half jaar (= 1 semester))
 • Visum van zorgkundige na een anderhalf jaar (drie modules)
 • Vrijstellingen mogelijk op basis van de vooropleiding, nuttige ervaring en/​of werkervaring
 • Sterk praktijkgerichte opleiding in verschillende contexten
 • Eén verplichte lesdag per maand op vrijdag, vrijblijvende contactmomenten zijn mogelijk
 • Verwerking van de leerstof op eigen tempo aan de hand van elektronisch lesmateriaal op maat
 • Contact met docenten en medestudenten via videogesprekken, e-mail en het intern digitaal communicatieplatform
 • Aan te raden om maximum vier vijfde te werken (combinatie job-opleiding)
 • Alle modules starten op in september en februari

Leren op afstand

 • Verwerking van de leerstof met behulp van leerpaden, filmpjes, oefeningen, opdrachten …
 • Digitaal lesmateriaal op maat van de student afstandsonderwijs
 • Begeleiding op afstand via videogesprekken, e-mail en het intern digitaal schoolplatform

Maandelijks contactmoment op school

 • Activerend en zelfontdekkend leren
 • Praktijklessen in een uitgerust vaardighedencentrum
 • Vraagstelling over leerstofonderdelen die je zelf verwerkt

Stage

 • Maakt een groot deel van de opleiding uit
 • Deskundige begeleiding op de werkvloer en ondersteuning vanuit de school
 • Binnen verschillende contexten: ouderenzorg, thuiszorg, ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg, mensen met een beperking)
 • Stageplaats rekening houdend met de woonplaats
 • Spreiding van stage binnen afgesproken periode 
 • Stage op eigen werk mogelijk
 • De laatste module: aaneensluitende stageperiode
 • Vrijstellingen mogelijk op basis van werkervaring- en situatie

Een overzicht van je opleiding en de studiebelasting

De studiebelasting drukken we uit in studiepunten (STP). Voor de acht modules samen kom je aan een optelsom van 180 studiepunten.
Eén studiepunt staat ongeveer gelijk aan 26 uur. Dit omvat het volgen van lessen, het zelfstandig verwerken van leerinhouden, interactie met andere studenten en docenten, studeren, stage lopen …

 • module 1: 15 STP theoretisch onderwijs - 5 STP stage
 • module 2: 15 STP theoretisch onderwijs - 5 STP stage
 • module 3: 12 STP theoretisch onderwijs - 8 STP stage
 • module 4: 15 STP theoretisch onderwijs - 10 STP stage
 • module 5: 15 STP theoretisch onderwijs - 10 STP stage
 • module 6: 15 STP theoretisch onderwijs - 10 STP stage
 • module 7: 15 STP theoretisch onderwijs - 10 STP stage
 • module 8: geen theoretisch onderwijs - 20 STP stage (1 blok stage)

Clusters en vakken

Volgende clusters vormen de rode draad tijdens je opleiding:

 • Persoonlijke professionele groei
 • Communicatie, preventie en organisatie
 • Zorg met onderverdeling in verschillende vakken (methodiek, zorginterventies, anatomie, diabetes …)
 • Stage

Misschien heb je recht op vrijstellingen?
Stel je vraag hierover aan nancy.​dricot@​vivesgraduaatvpk.​be en/​of liesbeth.​rassalle@​vivesgraduaatvpk.​be.

Digitaal studiemateriaal

Het studiemateriaal staat digitaal ter beschikking. Indien je dat wenst kan je de cursussen downloaden en afdrukken.

Toelatingsvoorwaarden

Je kan de opleiding graduaat verpleegkunde starten indien je:

 • minstens 18 jaar bent en/​of
 • beschikt over een diploma of getuigschrift secundair onderwijs

Heb je nog geen diploma of getuigschrift ? Dan leg je bij het begin van de opleiding een oriënterende toets af.

Evaluatie

 • Permanente evaluatie doorheen de module (taken, opdrachten, toetsen …)
 • Praktijkproef op het eind van elke module
 • Evaluatie op stage

In welke module kan ik starten?

Ben je zorgkundige? Volgde je al een aantal modules uit de opleiding? Volgde je al een andere (voor)opleiding? Dan heb je recht op vrijstelling(en) van module(s)! Ontdek hier in welke module je kan starten.

Brugopleiding bachelor verpleegkunde

Studeer je af als gegradueerde in de verpleegkunde en wil je nog verder studeren?
Je kan bij VIVES de brugopleiding volgen om je bachelordiploma te behalen.

NIEUW! Begeleid studietraject in samenwerking met Randstad!

Ambieer je een nieuwe carrière in de zorg? Wil je alsnog je droom waarmaken? Randstad Medical Academy staat je bij van A tot Z tijdens jouw studietraject.

Meer info over het begeleid studietraject van Randstad.

Meer weten?

Wil je meer weten over de graduaatsopleiding verpleegkunde en de opleidingen die je er kan volgen? Neem contact op en je krijgt snel antwoord.

VIVES graduaat verpleegkunde contacteren